Det er en glede å kunne presentere vårt nyeste tilskudd på stammen. Sunniva Stokke er ergoterapeut og vil bruke all sin fagkunnskap og tid på å presentere våre hjelpemidler overfor NAV i Innlandet, Viken og Oslo. Så da er det bare å glede seg til å få besøk av Sunniva!